.

60,00 zł
24,90 zł 34,90 zł
24,90 zł 34,90 zł
24,90 zł 34,90 zł
29,90 zł 49,90 zł
99,90 zł
69,90 zł 99,90 zł
24,90 zł 34,90 zł
17,45 zł 34,90 zł
25,00 zł 99,90 zł
39,90 zł 99,00 zł
17,50 zł 34,90 zł

Książka powstała w nawiązaniu do jednej z wystaw zdjęć najsłynniejszego polskiego fotografa sportowego – Leszka Fidusiewicza i zaproszonych do współpracy przyjaciół artysty. Prezentuje kultowe zdjęcia fotografa oraz ich interpretację artystyczną stworzoną przez  przyjaciół-artystów.

24,90 zł 34,90 zł

Trzeci już album z serii MOTO RETRO prezentuje flotę II Rzeczypospolitej. Polska, uzyskawszy po pierwszej wojnie światowej 140-kilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku, od razu postawiła na rozwój gospodarki morskiej.

24,90 zł 34,90 zł

Drugi album z serii MOTO RETRO poświęcony jest lotnictwu II Rzeczypospolitej.

24,90 zł 34,90 zł

Pierwszy album z serii MOTO RETRO poświęcony jest samochodom i motocyklom obecnym na ulicach i drogach przedwojennej Rzeczpospolitej.

29,90 zł 49,90 zł

Dzieci w PRL-u to album zawierający niezwykłej urody fotografie dziecięcego świata w okresie PRL-u.

99,90 zł

Kolejny album z fotografiami jednego z najbardziej uznanych fotoreporterów europejskich, Chrisa Niedenthala, poświęcony jest szczególnemu okresowi w historii Polski – stanowi wojennemu. Na blisko 200 znakomitych zdjęciach uwiecznione zostały codzienne zmagania cywilów i mundurowych – w skromnych mieszkaniach i sklepowych kolejkach, podczas ulicznych manifestacji, drogowych rewizji czy studenckich strajków.

69,90 zł 99,90 zł

Wyjątkowy album wydany z okazji 40. rocznicy pamiętnego Sierpnia ’80 poświęcony strajkom na Wybrzeżu, które trwale zapisały się w historii, dając początek wolnej Polsce.

Tematem kolejnego albumu z serii FOTO RETRO jest Wilno - stolica oraz główny ośrodek kulturalny Litwy.

17,45 zł 34,90 zł

Praga w starej fotografii to wyjątkowy album, stworzony z myślą o wszystkich, którym bliska jest dawna fotografia Warszawy oraz jej praskiej dzielnicy.

25,00 zł 99,90 zł

Album 'Muzea polskie', przygotowany pod kierunkiem merytorycznym wybitnego znawcy tematu, Doroty Folgi-Januszewskiej, ukazuje historię, współczesność i perspektywy rozwoju polskiego muzealnictwa - dzieje i kolekcje najważniejszych muzeów, najcenniejsze skarby i nowe idee.

39,90 zł 99,00 zł

Polska w starej fotografii - zbiór archiwalnych zdjęć od początków istnienia fotografii do 1939 roku, pochodzących ze zbiorów archiwów państwowych, z tekstami wprowadzającymi prof. Janusza Tazbira i prof. Darii Nałęcz oraz opisami autorstwa Tomasza Jurasza.

Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce - jest to obszar łączący niezwykłą architekturę i piękno przyrody. Cały kompleks - na który składają się trzy ogrody, Pałac Na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, Pałac Myślewicki, Amfiteatr i wiele innych cennych obiektów - zajmuje powierzchnię 76 hektarów.