.

33,24 zł
8,24 zł 33,24 zł
18,34 zł 33,24 zł
18,24 zł 33,24 zł
33,24 zł
13,76 zł 23,71 zł
47,52 zł
12,57 zł 46,67 zł
37,05 zł 57,05 zł
33,24 zł

Boskie błędy to zbiór ponad 50. wierszy znanego poety, autora wielu znakomitych tekstów piosenek, librecisty - Jacka Cygana.  Autorem posłowia do książki jest znany polski krytyk literacki, teatralny i plastyczny - Tadeusz Nyczek.

Monika Bułaj, fotograficzka i pisarka, bada duchowe kresy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. Boży ludzie, jej pierwsza polska książka, to efekt dwudziestu lat podróży tropem mniejszości religijnych i grup etnicznych, m.in. Tatarów, Romów, Łemków, Hucułów, Bojków,
Mołokanów i Prygunów, Karaimów i Chasydów.

8,24 zł 33,24 zł

Tragifarsa 'Fortynbras się upił' to opowieść o wydarzeniach na dworze Hamleta, opowiedziana z norweskiego punktu widzenia. Była to pierwsza sztuka napisana przez Janusza Głowackiego na emigracji. To dramat o władzy; autor przyznaje, że skojarzenia, szczególnie wówczas, gdy w 1983 roku pisał tę sztukę, mogły być jednoznaczne politycznie.

Barwna opowieść o niezwykłym życiu, snuta kilka miesięcy przed śmiercią przez Jerzego Skarżyńskiego, zmarłego w 2004 roku malarza, scenografa i rysownika, autora ilustracji książkowych, plakatów teatralnych i filmowych, wielbiciela komiksu, jazzu i czarnego kryminału, współpracownika 'Przekroju', przyjaciela 'Piwnicy pod Baranami', powstała podczas rozmów z Katarzyną Filimoniuk.

18,34 zł 33,24 zł

Publikacja 'Katyń. Śladami polskich oficerów' poświęcona jest jednemu z najważniejszych wydarzeń w historii II wojny światowej - zbrodni katyńskiej.

Księga karpackich zbójników to propozycja dla wszystkich zainteresowanych fenomenem dawnego zbójnictwa oraz karpackim folklorem. Na jej kartach ożywają postaci 37 najgłośniejszych harnasiów, działających od XVI do XIX w. od Śląska Cieszyńskiego po Huculszczyznę, zapuszczających się nawet w głąb Śląska, na Morawy, pod Kraków i Przemyśl oraz na Podole i Bukowinę.

Legendy zamków karpackich to zbiór 65 ludowych i literackich podań, na nowo opracowanych piórem Bartłomieja Grzegorza Sali. Związane są one z zamczyskami polskich Karpat, wznoszącymi się od przedpola Beskidu Śląskiego po Bieszczady.

13,76 zł 23,71 zł

'Licho wie' stanowi ciąg dalszy 'Licha i innych' - laureata nagrody Najlepszej Polskiej Książki dla Dzieci 2014 przyznanej na Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Bogato ilustrowana książka Aliny Kręcisz to wielogłosowa relacja z podróży po lankijskiej wyspie, zwiedzanej śladami znanych osobistości przełomu XIX i XX wieku - Stanisława Ignacego Witkiewicza i Bronisława Malinowskiego.

47,52 zł

Zbiór czterdziestu wierszy Wisławy Szymborskiej, połączonych z tłumaczeniem tych utworów na język ukraiński, przygotowanym przez Andrija Savenetsa, który dokonał także wyboru tekstów.

12,57 zł 46,67 zł

Książka Olgierda Budrewicza i Wiesława Ochmana „O wszystkim” jest zapisem „rozmowy rzeki". Z niezliczonych anegdot, wyjętych z bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego wybitnego tenora operowego i słynnego podróżnika – tworzy się prywatna historia polskich i światowych wydarzeń kilku ostatnich dekad.

Najnowsza książka Krzysztofa Łoszewskiego 'Od spódnicy do spodni. Historia mody męskiej' to niezwykle ciekawe spojrzenie specjalisty na świat mody męskiej od początków jej istnienia do czasów współczesnych.